مهندسی ,خلاق ,تکنیک ,مهندسی فروش ,فروش خلاق ,فروش تکنیک ,فروش مهندسی

سرفصل های ارایه مطالب فروش خلاق و مهندسی فروش توسط مهندس علی خویه در کیش

مهندسی فروش و فروش خلاق

مدرس و ارایه دهنده :علی خویه

itriz.ir

تبلیغات شما

سرفصل های دوره:

تعاریف اهمیت و ضرورت مهندسی فروش

شاخص های مهندسی فروش

تکنیک های مهندسی فروش

مهندس فروش و مهندسی بازار

اشتباه ها و خطاهای مهندسی فروش

تکنیک های ضد خطا در فروش

10 نقطه کور فروش

10 اشتباه فروش

مهندسی فروش در چند بازار جهانی

10 تکنیک مهندسی فروش

رفتار خریداران در مهندسی فروش

تکنیک های ارتباطی در فروش مدرن

10 تکنیک فروش خلاق

10 تاکتیک فروش خلاق

10 استرات‍ژی فروش خلاق

10 تکنیک قیمت گذاری خلاق

10 تکنیک خلاق جذب مشتریان

10 تکنیک تبلیغات خلاق

سبک های فروش

منبع اصلی مطلب : آموزش تریز TRIZ، تکنیک های تریز TRIZ تدریس تریز TRIZ
برچسب ها : مهندسی ,خلاق ,تکنیک ,مهندسی فروش ,فروش خلاق ,فروش تکنیک ,فروش مهندسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مهندسی فروش و فروش خلاق